• سمینار آموزشی کن جوتسو(تاماشی گری) برگزار گردید
  • تاریخ درج: 1396/03/9

    سمینار آموزشی کن جوتسو(تاماشی گری) در روز جمعه اول مردادماه 1395 در تهران، آکادمی رسمی کن جوتسو ایران به رهبری شیهان محمود اشرفی تنها نماینده و مدرس تنشین شودن کاتوری شینتوریو ژاپن و بنیانگذار کن جوتسو(بوشی کان) برگزار گردید

    روابط عمومی آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان

    بوشی کان

.: All Rights Reserved By: http://GilanKenjutsu.ir :.
.: Designed By: TNGGroup & Powered By: EC :.
.: 2019© :.
.: کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان می باشد :.