• آزمون پایان دوره کن جوتسو (بوشی کان)_ارتقاء درجه فنی در سال98
 • تاریخ درج: 1398/03/14

  اعضاء تیم آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان در آزمون پایان دوره و ارتقاء درجه کن جوتسو(بوشی کان) کشور موفق به کسب قبولی و ارتقاء درجه فنی شدند، در بخش اجرای تاماشی گیری همه اعضاء مانند همیشه درخشیدند، آرزوی موفقیت روز افزون را برای کنشی های گیلان از خداوند متعال خواهانیم؛

  مهندس رامتین فرید کیو(2)

  مهندس سجاد نیک قلب کیو(2)
  مسعود فرجودی کیو (5)-دیپلم پایان دوره بوشی کان
  مصطفی محمدی کیو(6)-دیپلم پایان دوره بوشی کان
  دکتر رضا شرفی کیو (8)


  روابط عمومی آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان

  بوشی کان

.: All Rights Reserved By: http://GilanKenjutsu.ir :.
.: Designed By: TNGGroup & Powered By: EC :.
.: 2019© :.
.: کلیه حقوق این وب سایت متعلق به آکادمی رسمی کن جوتسو استان گیلان می باشد :.